Jak pozitivně rozvíjet náctileté?

To, že se osobní rozvoj využívá u dospělých a přináší své ovoce, vědí všichni. Málokdo si ale dokáže představit, jak velkého pozitivního efektu lze dosáhnout koučováním u náctiletých. To může probíhat individuálně nebo ve skupině.  V tomto článku představuji formu rozvojové setkávání ve skupině dětí. Kurz pro náctileté kluky a holky s názvem SEBEPOZNÁVAČKA 5S. Co mne k tomu vedlo a jaké jsou jeho přínosy se můžete dočíst níže. 

Proč SEBEPOZNÁVAČKA 5S?
Všichni známe to období, kdy se střetává dětská naivita s dospělým pohledem na svět. Ten kritický čas, který nejvíc zakouší naše trpělivost. Čas, kdy přichází nejsložitější etapa sebepřijetí a zkouška sebevědomí našich skoro-dospěláků. Čas, kdy si rodiče lámou hlavu otázkami typu: Co s ní(m) mám dělat? Případně kam s ní(m), na jakou školu? Apod.
A právě v tomto období má absolvování kurzu SEBEPOZNÁVAČKY 5S ten největší smysl!
Práce s dětmi mne nesmírně baví a vidím v ní hluboký význam. Na koučink s puberťáky nedám dopustit. Je to totiž docela dobrodružství. A to já miluji! Občas jedeme na vlnách křehké dětské duše, občas zavítáme do hlubších niterních proudů a životních témat. Práce ve skupině je společná plavba za nadějnými vyhlídkami. Někdy je třeba zabrat, někdy je dobré se nechávat unášet proudem.
Hlavní záměr programu SEBEPOZNÁVAČKY vidím ve výchově dětí k radosti, úspěchu a vnitřnímu štěstí.

Docílit se toho dá tak, že rozvíjíme tzv. 5S atributůSEBEVĚDOMÍ, SEBEDŮVĚRU, SPOLUPRÁCI, SMYSLY a SMĚŘOVÁNÍ dítěte individuálním směrem.

Principy, na kterých stavím:
1. Pochopení
Střídání emocí, ztrácení se a nacházení je pochopitelné… Počáteční nechuť k fyzickým nebo jakýmkoli jiným aktivitám je nezbytnou součástí hry puberťáků. Obvykle netrvá dlouho, negaci střídá nadšení, gejzír nápadů, soutěživost a přirozená tvořivost. Všechno je to hra na dospělost a rebelství, kterému ze své vlastní zkušenosti velmi dobře rozumím. A díky tomu čerpám pochopení pro tyto skoro-dospěláky.
2. Respekt
Jsem si jistá, že každý jsme individualitou a i ten největší sígr vlastní silné stránky a jedinečný talent. Vědomí si své jedinečnosti je to, oč tu běží a k čemu v práci s dětmi směřuji.
3. Navázání vztahu a bezpečí
Nejdu nikdy proti rodičům, škole ani proti samotnému dítěti. Nemanipuluji. Vedu. Motivuji. Inspiruji. Dávám šanci a příležitost. Učím je dělat věci jinak. Nebát se a nevzdávat to.
4. Spolupráce
Celý život řešíme vztahy, osobní a pracovní úkoly. Ve spolupráci lze dokázat víc a ještě si to užít. Odpovědnost na každém však zůstává.
Skupinový koučink přináší hned několik výhod. Umožňuje přirozené učení. Vidět odlišnosti v reakcích, slyšet a inspirovat se příběhy druhých.
5. Upřímný zájem
Ten se nedá naučit ani nahrát. Speciálně u náctiletých. Na to mají šestý smysl!

Nástroje, které v SEBEPOZNÁVACÍM kurzu využívám:
Koučovací metody. Rozhovory, princip kladení otázek, vedení diskuze.
Pohybové, komunikační a tvořivé hry. Modelové situace. Arteterapeutické techniky.
Relaxační metody, metody pro rozvíjení myšlení a intuice.

Ve vzdělávání a výchově platí, že co zasejete, to i sklidíte. Mám radost z upřímných, pozitivních reakcí na kurzy uplynulé. Těší mne, když se sami děti do kurzu hlásí, případně zůstáváme v kontaktu i po jeho skončení.

Pár reakcí na SEBEPOZNÁVACÍ kurzy od náctiletých absolventů:
… „Objevil jsem kreslení a od té doby si rád čmárám, neberu to jako špatnou věc.“
… „Dost jsem se nad sebou zamyslel.“
… „Pomohlo mi to k tomu, abych mohl žít lepší, šťastnější život.“
… „Umím se k různým nepříjemným věcem postavit jinak. Neodcházet a dokázat říct, co mi vadí.“

Pokud patříte mezi rodiče podporující pozitivní směřování a investujete do vzdělávání moudře, SEBEPOZNÁVAČKA 5S může být pro vaše dítě dobrou volbou.

Přihlášku a podrobné informace o kurzu naleznete na: https://hanaholinka.cz/udalosti/sebepoznavacka-5s/

 

Komentáře