Může chyba motivovat?

V tomto článku nabízím jiný pohled na chybování – od smířlivého, po vítaný postoj k tzv. neúspěchu. Protože nezávisle na tom, zda šéfujeme sami sobě nebo v organizaci, chybovat je zkrátka lidské. :)

Všichni víme, že změna je život. Už z principů fungování přírody víme, že dlouhodobě přežijí jedinci a firmy, které se dokáží nejlépe přizpůsobit změnám. Znalosti těchto přírodních zákonitostí a vůle něco dokázat by nás měly dostatečně motivovat k tomu, abychom rozvoj a změny vítali.

V praxi tomu tak často není. Důvodů je mnoho. Se změnami totiž přichází nutnost opustit komfortní zónu a dokázat přijmout potenciální rizika. A tou největší brzdou bývá strach z neúspěchu a selhání.

Jako děti jsme se od lezení, prvních nejistých krůčků a občasného spadnutí na zem postupně naučili chodit. Byl to přirozený proces učení se z chyb. Nevzdat to. Vstát a znovu vykročit. Jinak. Lépe. Odměnou nám byla radost z pohybu a rostoucí sebevědomí.

Postupně se vlivem výchovy a vzdělávání náš postoj k chybám mění. A přijímáme za nefunkční vzorec typu chyba = trest, demotivace, stop dalších aktivit a pocit „nejsem dost dobrý(á).“

Obzvlášť u perfekcionistů může vznikat pocit, že překážky jsou nevítané, chyby se rovnají hotové katastrofě a než dělat něco napůl (nikoli perfektně), nemá cenu se do ničeho pouštět.

O tom, že chyby mají růstový potenciál nemůže být pochyb. Bez selhání bychom neměli motivaci o něco nového se pokoušet, hledat nové způsoby a skrytý potenciál.

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ E. Hubbard

Když si vezmeme příběhy největších manažerů, politiků, vědců a hybatelů světa, dozvíme se, kolik neúspěšných pokusů a omylů je dovedlo až k na vrchol. Teprve ten, kdo překoná neúspěch, nevzdá to, poučí se a vytrvá, se stává mistrem a expertem.  

Vzpomeňme Billa Gatese, jehož první firma Traf-O Data zkrachovala, Stevea Jobse, který nedodělal vysokou školu a ve 30. letech byl vyhozený ze své vlastní firmy. Slavný Thomas A. Edison, držitel stovek patentů, to nevzdal ani po 8999 pokusech! Jistě znáte i jiné příběhy umělců, které nevzali na školu z nedostatek talentu a stali se známými po celém světě, úspěšných podnikatelů, kteří se prosadili takřka v důchodovém věku, apod.

V praxi je patrné, že zkušenost se zvládnutím obtížné situace a riskování neúspěchu vede k růstu sebedůvěry. Navíc, kdo zažil opravdový neúspěch většinou zjišťuje, že to ve skutečnosti nebylo tak strašné, jak se obával.

Jak přistupujete k chybám ve vašem týmu?

Podle studií, které se zabývaly srovnáním efektivity firemních týmů, zvítězily právě ty, které reportovaly nejvíce chyb. Nebylo to však proto, že by chyb dělaly fakticky nejvíce. Důvodem byla ochota členů týmu chyby přiznat, sdílet a poučit se z nich.

Důležitou roli ve firmách přitom sehrává zdravá firemní kultura, možnost sebereflexe každého z týmu, funkční systém mentoringu a zpětných vazeb od vedoucích manažerů. 

Rozlišujeme několik typů chyb: faktické, z nedbalosti, z neochoty, z neznalosti. Často dochází k různým komunikačním a vztahovým přešlapům. Každý nedostatek znamená jinou míru motivačního potenciálu a jiný způsob nápravných opatření.

Pokud ve firmě dojde k selhání, vždy je na místě určit příčinu, která k chybě vedla. A teprve poté přistupovat k řešení problému. V konečném důsledku může dojít k úpravě firemního systému, který může po změnách fungovat mnohem lépe a  efektivněji, než před změnami.

Vždy však platí, že chyby působí motivačně pouze v případě, kdy chybující pracovník si je vědom toho, že je součástí řešení (nikdo jiný za něj situaci nevyřeší). Má veškeré kompetence a důvěru v sebe, že řešení problému zvládne.

Věřím, že jste si přečtením sami odpověděli na úvodní otázku, zda může chyba motivovat. Na závěr si dovolím shrnutí jednou větou a otázkami pro sebereflexi.  

Chyby motivovat můžou. Ale jenom tehdy, když se jich nezalekneme a najdeme v nich vítaný zdroj růstu!

Jaký byl váš „nejlepší“ neúspěch? Jaký přínos si z něj odnášíte do současnosti? 

Článek byl vytvořen pro Magazín JHK.

Málo si věříte a trápí vás strach z neúspěchu? Potřebujete odbrzdit v komunikaciprodeji svých dovedností? Chcete zapracovat na vnitřních brzdách ve vašem rozvoji? Potřebujete konstruktivní zpětnou vazbu? Nastavit motivační cíle týmu? Ozvěte se mi, můžeme to nezávazně probrat spolu.

Tagy:
Komentáře